ภาพบรรยากาศบรรยายการอบรม IC Refresh หัวข้อ Economic Indicator and Portfolio Construction

คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Robowealth ได้รับเชิญไปบรรยายในการอบรม IC Refresh หัวข้อ “Economic Indicator and Portfolio Construction ให้กับทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นับว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ

คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Robowealth

ได้รับเชิญไปบรรยายในการอบรม IC Refresh หัวข้อ “Economic Indicator and Portfolio Construction ให้กับทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นับว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ