คุณหลวง พสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัท Robowealth ได้ไปบรรยายในหัวข้อ “การเงิน การลงทุนในยุคปัจจุบัน” ให้แก่นักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ยุคโควิดแบบนี้ วิถีชีวิตของคนเราก็เปลี่ยนไป รวมถึงของคุณหลวง พสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัท Robowealth เช่นเดียวกัน ที่ครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การเงิน การลงทุนในยุคปัจจุบัน” ให้แก่นักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เรียนรู้กันค่ะ ซึ่งครั้งนี้ก็ตรงกับช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 พอดี คุณหลวงจึงได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ค่ะ

ยุคโควิดแบบนี้ วิถีชีวิตของคนเราก็เปลี่ยนไป รวมถึงของคุณหลวง พสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัท Robowealth เช่นเดียวกัน ที่ครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การเงิน การลงทุนในยุคปัจจุบัน” ให้แก่นักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เรียนรู้กันค่ะ
ซึ่งครั้งนี้ก็ตรงกับช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 พอดี คุณหลวงจึงได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ค่ะ