คุณนึก ชลเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Robowealth ได้บรรยาย ในหัวข้อ “กำไรต้องเก็บ ขาดทุนต้องตัด ด้วย Conditional Order” ผ่านทาง SET Thailand

เมื่อวานนี้ คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Robowealth ได้บรรยายผ่านทาง SET Thailand ในหัวข้อ “กำไรต้องเก็บ ขาดทุนต้องตัด ด้วย Conditional Order” ซึ่งช่วยให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้แนวคิดและขั้นตอนการบริหารจัดการเงินลงทุน หรือ Money Management พร้อมสอนการใช้โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข โดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอกับหลักสูตรด้วยค่ะ #Robowealth #SETEducation #ห้องเรียนนักลงทุน #investment #TSISeminar

เมื่อวานนี้ คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Robowealth ได้บรรยายผ่านทาง SET Thailand
ในหัวข้อ “กำไรต้องเก็บ ขาดทุนต้องตัด ด้วย Conditional Order”
ซึ่งช่วยให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้แนวคิดและขั้นตอนการบริหารจัดการเงินลงทุน หรือ Money Management พร้อมสอนการใช้โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข โดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอกับหลักสูตรด้วยค่ะ