Author: Robowealth

Read More 126269835_1265515233833938_6724573450004751861_o
News

ภาพบรรยากาศบรรยายหัวข้อ Fintech & Robo-advisor Disruptive Technology

Read More 124922162_715082155789563_2303968921080891187_o
News

คณะผู้บริหารและพนักงาน Robowealth ได้เดินทางไปยังวัดปทุมวนาราม เพื่อทำบุญถวายสังฆทาน

Read More 124383972_714167635881015_4901110926234585025_o
News

ภาพบรรยากาศการบรรยายเกี่ยวกับ “การบริหารเงินวัยเกษียณ” ให้แก่ทาง สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

Read More 123612893_1248032342248894_2508213223795224425_o
News

ภาพบรรยากาศเข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จังหวัดกาญจนบุรี กับโครงการ ร้อยพลังการศึกษา

Read More 125838016_719312482033197_8227534186625117577_o
News

ภาพบรรยากาศบรรยายการอบรม IC Refresh หัวข้อ Economic Indicator and Portfolio Construction

Read More 122040500_1237406683311460_7891308610032418502_o
News

ภาพบรรยากาศการบรรยาย odiniapp ให้กับบลจ. MFC

Read More 122133923_1235708223481306_7026036829419223432_n
News

ภาพบรรยากาศ การให้สัมภาษณ์ NIA : National Innovation Agency, Thailand

Read More 97977350_1114057462313050_6403765812787675136_o
News

บทสัมภาษณ์ภารกิจพิชิตเป้าหมาย 2020 กับทาง Hubbis