Berkshire Hathaway

Read More 945x423-px
August 17, 2021 Blog

ส่องพอร์ต Warren Buffet

พ่อมดแห่งวอลสตรีทกลับมาอีกครั้ง ด้วยผลงานการดำเนินงานพอร์ต Berkshire Hathaway ที่ผงาดครึ่งปีหลัง 2021 โดยผลการดำเนินงานกระโดดโตขึ้นถึง 21% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 5.51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีที่แล้ว เติบโตขึ้นมาเป็น 6.69 พันล้านดอลลาร์ใ...