HarbourSpace

Read More Cover-RB update ep.1
March 10, 2021 News

โรโบเวลธ์ ส่งเด็กไทยเรียน League of Codes ที่ Harbour.Space@UTCC หวังดันเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพไทย

โรโบเวลธ์ ส่งเด็กไทยเรียน League of Codes ที่ Harbour.Space@ หวังดันเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพไทย Robowealth (โรโบเวลธ์) เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาไทย และเชื่อว่าการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรองรับการทำงานในโลกอนาคตนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โรโบเวลธ์จึงมอบทุนการศึกษา...