โรโบเวลธ์ ส่งเด็กไทยเรียน League of Codes ที่ Harbour.Space@UTCC หวังดันเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพไทย

โรโบเวลธ์ ส่งเด็กไทยเรียน League of Codes ที่ Harbour.Space@UTCC หวังดันเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพไทย

โรโบเวลธ์ ส่งเด็กไทยเรียน League of Codes ที่ Harbour.Space@ หวังดันเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพไทย Robowealth (โรโบเวลธ์) เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาไทย และเชื่อว่าการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรองรับการทำงานในโลกอนาคตนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โรโบเวลธ์จึงมอบทุนการศึกษาให้นายเวทิต กัลย์จรัส นักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ หรือน้องเว ได้มีโอกาสเรียนสูตร Leagues of code ของ Harbour.Space@UTCC ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยประเทศสเปนอย่าง Harbour.Space และ UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โรโบเวลธ์ หวังดันเด็กไทยที่มีความรู้ความสามารถให้เข้าสู่วงการ Start-Up ของไทย ขอให้น้องเวทิต เก็บเกี่ยวความรู้อย่างเต็มที่ และในอนาคตได้ช่วยพัฒนาประเทศไทยของเราต่อไป

โรโบเวลธ์ ส่งเด็กไทยเรียน League of Codes ที่ Harbour.Space@ หวังดันเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพไทย

Robowealth (โรโบเวลธ์) เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาไทย และเชื่อว่าการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรองรับการทำงานในโลกอนาคตนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โรโบเวลธ์จึงมอบทุนการศึกษาให้นายเวทิต กัลย์จรัส นักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ หรือน้องเว ได้มีโอกาสเรียนสูตร Leagues of code ของ Harbour.Space@UTCC ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยประเทศสเปนอย่าง Harbour.Space และ UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โรโบเวลธ์ หวังดันเด็กไทยที่มีความรู้ความสามารถให้เข้าสู่วงการ Start-Up ของไทย ขอให้น้องเวทิต เก็บเกี่ยวความรู้อย่างเต็มที่ และในอนาคตได้ช่วยพัฒนาประเทศไทยของเราต่อไป