ภาพบรรยากาศการบรรยายเกี่ยวกับ "การบริหารเงินวัยเกษียณ" ให้แก่ทาง สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

ภาพบรรยากาศการบรรยายเกี่ยวกับ “การบริหารเงินวัยเกษียณ” ให้แก่ทาง สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Robowealth และเจ้าของแอปพลิเคชัน odini ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ “การบริหารเงินวัยเกษียณ” ให้แก่ทาง สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ถือว่าเป็นเกียรติกับทาง Robowealth เป็นอย่างยิ่งค่ะ ^^

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Robowealth

และเจ้าของแอปพลิเคชัน odini ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ “การบริหารเงินวัยเกษียณ” ให้แก่ทาง สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

ถือว่าเป็นเกียรติกับทาง Robowealth เป็นอย่างยิ่งค่ะ ^^