คุณหลวง พสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัท Robowealth ได้ไปบรรยายในหัวข้อ “การเงิน การลงทุนในยุคปัจจุบัน” ให้แก่นักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณหลวง พสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัท Robowealth ได้ไปบรรยายในหัวข้อ “การเงิน การลงทุนในยุคปัจจุบัน” ให้แก่นักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ยุคโควิดแบบนี้ วิถีชีวิตของคนเราก็เปลี่ยนไป รวมถึงของคุณหลวง พสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัท Robowealth เช่นเดียวกัน ที่ครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การเงิน การลงทุนในยุคปัจจุบัน” ให้แก่นักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เรียนรู้กันค่ะ ซึ่งครั้งนี้ก็ตรงกับช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 พอดี คุณหลวงจึงได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ค่ะ

ยุคโควิดแบบนี้ วิถีชีวิตของคนเราก็เปลี่ยนไป รวมถึงของคุณหลวง พสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัท Robowealth เช่นเดียวกัน ที่ครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การเงิน การลงทุนในยุคปัจจุบัน” ให้แก่นักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เรียนรู้กันค่ะ
ซึ่งครั้งนี้ก็ตรงกับช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 พอดี คุณหลวงจึงได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ค่ะ