คุณนึก ชลเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Robowealth ได้บรรยาย ในหัวข้อ “กำไรต้องเก็บ ขาดทุนต้องตัด ด้วย Conditional Order” ผ่านทาง SET Thailand

คุณนึก ชลเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Robowealth ได้บรรยาย ในหัวข้อ “กำไรต้องเก็บ ขาดทุนต้องตัด ด้วย Conditional Order” ผ่านทาง SET Thailand

เมื่อวานนี้ คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Robowealth ได้บรรยายผ่านทาง SET Thailand ในหัวข้อ “กำไรต้องเก็บ ขาดทุนต้องตัด ด้วย Conditional Order” ซึ่งช่วยให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้แนวคิดและขั้นตอนการบริหารจัดการเงินลงทุน หรือ Money Management พร้อมสอนการใช้โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข โดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอกับหลักสูตรด้วยค่ะ #Robowealth #SETEducation #ห้องเรียนนักลงทุน #investment #TSISeminar

เมื่อวานนี้ คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Robowealth ได้บรรยายผ่านทาง SET Thailand
ในหัวข้อ “กำไรต้องเก็บ ขาดทุนต้องตัด ด้วย Conditional Order”
ซึ่งช่วยให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้แนวคิดและขั้นตอนการบริหารจัดการเงินลงทุน หรือ Money Management พร้อมสอนการใช้โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข โดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอกับหลักสูตรด้วยค่ะ