บรรยากาศการปิดคลาส หลักสูตร MIF ระดับปริญญาโทของ Thammasat Business School

บรรยากาศการปิดคลาส หลักสูตร MIF ระดับปริญญาโทของ Thammasat Business School

บรรยากาศการปิดคลาสที่คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Robowealth ได้เข้าไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Financial Technology ที่เป็นหลักสูตร MIF ระดับปริญญาโทของ Thammasat Business School ค่ะ

บรรยากาศการปิดคลาสที่คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Robowealth ได้เข้าไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Financial Technology ที่เป็นหลักสูตร MIF ระดับปริญญาโทของ

Thammasat Business School

ค่ะ