ภาพบรรยากาศ การให้สัมภาษณ์ NIA : National Innovation Agency, Thailand

ภาพบรรยากาศ การให้สัมภาษณ์ NIA : National Innovation Agency, Thailand

ภาพบรรยากาศ NIA : National Innovation Agency, Thailand (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) สัมภาษณ์ คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RoboWealth เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นและทิศทางในอนาคตของ odini application รอติดตามรับชมบทสัมภาษณ์ตัวเต็มได้ที่หน้าเพจ odini เร็ว ๆ นี้

ภาพบรรยากาศ NIA : National Innovation Agency, Thailand

(สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) สัมภาษณ์ คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RoboWealth

เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นและทิศทางในอนาคตของ odini application

รอติดตามรับชมบทสัมภาษณ์ตัวเต็มได้ที่หน้าเพจ odini เร็ว ๆ นี้