บทสัมภาษณ์ภารกิจพิชิตเป้าหมาย 2020 กับทาง Hubbis

บทสัมภาษณ์ภารกิจพิชิตเป้าหมาย 2020 กับทาง Hubbis

สิ่งจุดประกายให้ Robo-advisor เข้ามาช่วยบริหารการลงทุนให้พอร์ตเติบโต มาจากประชากรไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมวัยสูงอายุ แต่ยังขาดการวางแผนทางการเงิน ด้วยความฝันที่จะมีชีวิตหลังวัยเกษียณที่ดีในอนาคต เราได้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไร และไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนมาก่อน ให้รู้จักการลงทุนมากยิ่งขึ้น “การเผชิญความท้าทายและอุปสรรคตลอดเส้นทาง ทำให้เราเดินทางมาถึงจุดเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่” จุดเริ่มต้นนี้ทำให้เกิดแอปพลิเคชันกองทุนรวม “odini” ลงทุนง่าย ได้ทุกคน และกองทุนภายใต้แบรนด์ “INDEGO” และเพื่อ คว้าโอกาส พิชิตเป้าหมาย ให้องค์กรเป็นผู้นำตลาด Robo-advisor แล้ว ภารกิจแรก: เพิ่มจำนวนกลุ่มลูกค้า B2C และสร้าง Brand Awareness ผ่านเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด 4.0 ในรูปแบบ Digital Platform ภารกิจที่สอง: เพิ่มจำนวนกลุ่มลูกค้า B2B และภารกิจที่สาม: การเจาะ HNWIs กลุ่มเป้าหมายมั่งคั่งระดับสูง เบื้องหลังโครงสร้างที่แข็งแกร่งขององค์กรนั้น ล้วนเกิดจากความร่วมมือจากพวกเราทุกคน ที่เข้ามาสร้างฐานให้องค์กรยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน แล้วพวกเราจะขับเคลื่อนองค์กรเข้าใกล้ความสำเร็จไปด้วยกันครับ อ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.hubbis.com/article/robo-advisor-robowealth-sending-waves-of-disruption-through-thailand-s-growing-wealth-market?fbclid=IwAR3VUijilMZfIzUkckxmVS9RDXxYg0x9G8-YBhszrMnWid2rHiW0fDUFKko

สิ่งจุดประกายให้ Robo-advisor เข้ามาช่วยบริหารการลงทุนให้พอร์ตเติบโต มาจากประชากรไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมวัยสูงอายุ แต่ยังขาดการวางแผนทางการเงิน ด้วยความฝันที่จะมีชีวิตหลังวัยเกษียณที่ดีในอนาคต เราได้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไร และไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนมาก่อน ให้รู้จักการลงทุนมากยิ่งขึ้น

“การเผชิญความท้าทายและอุปสรรคตลอดเส้นทาง ทำให้เราเดินทางมาถึงจุดเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่”

จุดเริ่มต้นนี้ทำให้เกิดแอปพลิเคชันกองทุนรวม “odini” ลงทุนง่าย ได้ทุกคน และกองทุนภายใต้แบรนด์ “INDEGO” และเพื่อ คว้าโอกาส พิชิตเป้าหมาย ให้องค์กรเป็นผู้นำตลาด Robo-advisor แล้ว

ภารกิจแรก: เพิ่มจำนวนกลุ่มลูกค้า B2C และสร้าง Brand Awareness ผ่านเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด 4.0 ในรูปแบบ Digital Platform

ภารกิจที่สอง: เพิ่มจำนวนกลุ่มลูกค้า B2B

และภารกิจที่สาม: การเจาะ HNWIs กลุ่มเป้าหมายมั่งคั่งระดับสูง

เบื้องหลังโครงสร้างที่แข็งแกร่งขององค์กรนั้น ล้วนเกิดจากความร่วมมือจากพวกเราทุกคน ที่เข้ามาสร้างฐานให้องค์กรยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน แล้วพวกเราจะขับเคลื่อนองค์กรเข้าใกล้ความสำเร็จไปด้วยกันครับ

อ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.hubbis.com/article/robo-advisor-robowealth-sending-waves-of-disruption-through-thailand-s-growing-wealth-market?fbclid=IwAR3VUijilMZfIzUkckxmVS9RDXxYg0x9G8-YBhszrMnWid2rHiW0fDUFKko