ภาพบรรยากาศบรรยายการอบรม IC Refresh หัวข้อ Economic Indicator and Portfolio Construction

ภาพบรรยากาศบรรยายการอบรม IC Refresh หัวข้อ Economic Indicator and Portfolio Construction

คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Robowealth ได้รับเชิญไปบรรยายในการอบรม IC Refresh หัวข้อ “Economic Indicator and Portfolio Construction ให้กับทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นับว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ

คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Robowealth

ได้รับเชิญไปบรรยายในการอบรม IC Refresh หัวข้อ “Economic Indicator and Portfolio Construction ให้กับทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นับว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ