ภาพบรรยากาศบรรยายหัวข้อ Fintech & Robo-advisor Disruptive Technology

ภาพบรรยากาศบรรยายหัวข้อ Fintech & Robo-advisor Disruptive Technology

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Robowealth ได้รับเชิญไปบรรยายหัวข้อ Fintech & Robo-advisor Disruptive Technology ให้แก่ บลจ. กสิกรไทย ถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากค่ะ

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Robowealth

ได้รับเชิญไปบรรยายหัวข้อ Fintech & Robo-advisor Disruptive Technology ให้แก่ บลจ. กสิกรไทย ถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากค่ะ