สัมภาษณ์รายการ Thailand GameChanger podcast ในหัวข้อ Thailand and Southeast Asia’s startup ecosystem

สัมภาษณ์รายการ Thailand GameChanger podcast ในหัวข้อ Thailand and Southeast Asia’s startup ecosystem

เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรโบเวลธ์ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Thailand GameChanger podcast ในหัวข้อ Thailand and Southeast Asia’s startup ecosystem. หลังสงกรานต์แอดมินจะมาแชร์ให้ฟังกันน้า รอติดตามรับฟังกันด้วยนะคะ ^^

เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรโบเวลธ์ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Thailand GameChanger podcast ในหัวข้อ Thailand and Southeast Asia’s startup ecosystem.
หลังสงกรานต์แอดมินจะมาแชร์ให้ฟังกันน้า
รอติดตามรับฟังกันด้วยนะคะ ^^