คณะผู้บริหารและพนักงาน Robowealth ได้เดินทางไปยังวัดปทุมวนาราม เพื่อทำบุญถวายสังฆทาน

คณะผู้บริหารและพนักงาน Robowealth ได้เดินทางไปยังวัดปทุมวนาราม เพื่อทำบุญถวายสังฆทาน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน Robowealth ได้เดินทางไปยังวัดปทุมวนาราม เพื่อทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาส Robowealth อายุครบ 3 ปีเต็ม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานและเหล่าลูกค้าของเราทุกคนค่ะ^^

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน Robowealth ได้เดินทางไปยังวัดปทุมวนาราม เพื่อทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาส Robowealth อายุครบ 3 ปีเต็ม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานและเหล่าลูกค้าของเราทุกคนค่ะ^^