ภาพบรรยากาศการบรรยาย odiniapp ให้กับบลจ. MFC

ภาพบรรยากาศการบรรยาย odiniapp ให้กับบลจ. MFC

ภาพบรรยากาศขณะ คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Robowealth บรรยายเกี่ยวกับ Asset Allocation ของ odiniapp ให้ทาง บลจ. MFC รับฟัง

ภาพบรรยากาศขณะ คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Robowealth

บรรยายเกี่ยวกับ Asset Allocation ของ odiniapp ให้ทาง บลจ. MFC รับฟัง