ภาพบรรยากาศ AI : Next Future in Financial World

ภาพบรรยากาศ AI : Next Future in Financial World

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Robowealth ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ AI : Next Future in Financial World ที่ทาง APPMAN เป็นผู้จัดขึ้น นับว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากค่ะ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Robowealth ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ AI : Next Future in Financial World ที่ทาง APPMAN เป็นผู้จัดขึ้น นับว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากค่ะ