ภาพบรรยากาศเข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จังหวัดกาญจนบุรี กับโครงการ ร้อยพลังการศึกษา

ภาพบรรยากาศเข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จังหวัดกาญจนบุรี กับโครงการ ร้อยพลังการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Robowealth ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จังหวัดกาญจนบุรี กับโครงการ ร้อยพลังการศึกษา เพื่อเตรียมวางแผนเรื่องการสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนไทย รอติดตามชมกันนะคะว่าเราจะสนับสนุนเด็กไทยได้อย่างไรบ้าง

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Robowealth

ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จังหวัดกาญจนบุรี กับโครงการ ร้อยพลังการศึกษา

เพื่อเตรียมวางแผนเรื่องการสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนไทย

รอติดตามชมกันนะคะว่าเราจะสนับสนุนเด็กไทยได้อย่างไรบ้าง