คุณชลเดช เขมะรัตนา Group CEO Robowealth สวัสดีปีใหม่ 2021

คุณชลเดช เขมะรัตนา Group CEO Robowealth สวัสดีปีใหม่ 2021

ปีใหม่ 2021 นี้ ผมในฐานะ Group CEO Robowealth ขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน และอยู่ด้วยกันมาตลอด ถึงแม้ปี 2020 จะเป็นปีที่ยากลำบากจากสถานการณ์โควิด-19 แต่เราก็ผ่านด้วยกันมาได้จนถึงวันนี้ ลูกค้า และผู้สนับสนุนทุกท่านถือว่าเป็นแรงใจ และแรงกายสำคัญที่ช่วยให้ Robowealth เติบโต และผ่านสถานการณ์ยากลำบากมาได้ ผมจึงขอขอบคุณอีกครั้ง และขออวยพรให้ทุกท่าน มีความสุข สมปรารถนาตลอดปี 2021 นี้ แล้วเรามาร่วมกันก้าวสู่ปีใหม่นี้ไปด้วยกันครับ นึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Robowealth

ปีใหม่ 2021 นี้ ผมในฐานะ Group CEO Robowealth ขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน และอยู่ด้วยกันมาตลอด ถึงแม้ปี 2020 จะเป็นปีที่ยากลำบากจากสถานการณ์โควิด-19 แต่เราก็ผ่านด้วยกันมาได้จนถึงวันนี้

ลูกค้า และผู้สนับสนุนทุกท่านถือว่าเป็นแรงใจ และแรงกายสำคัญที่ช่วยให้ Robowealth เติบโต และผ่านสถานการณ์ยากลำบากมาได้

ผมจึงขอขอบคุณอีกครั้ง และขออวยพรให้ทุกท่าน

มีความสุข สมปรารถนาตลอดปี 2021 นี้

แล้วเรามาร่วมกันก้าวสู่ปีใหม่นี้ไปด้วยกันครับ

นึก ชลเดช เขมะรัตนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Robowealth