โรโบเวลธ์ขอแสดงความยินดีกับกรรมการบริหาร สมาคมฟินเทค ประเทศไทยทั้ง 5 ท่าน

โรโบเวลธ์ขอแสดงความยินดีกับกรรมการบริหาร สมาคมฟินเทค ประเทศไทยทั้ง 5 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการบริหาร สมาคมฟินเทค ประเทศไทยทั้ง 5 ท่านด้วยนะคะ โดยครั้งนี้ คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โรโบเวลธ์ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมด้วย เชื่อว่าทุกท่าน จะเป็นแรงสำคัญในการผลักดันฟินเทคบ้านเราให้ก้าวไกลไปในระดับนานาชาติได้แน่นอนค่ะ ^^

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการบริหาร สมาคมฟินเทค ประเทศไทยทั้ง 5 ท่านด้วยนะคะ
โดยครั้งนี้ คุณนึก ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โรโบเวลธ์ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมด้วย
เชื่อว่าทุกท่าน จะเป็นแรงสำคัญในการผลักดันฟินเทคบ้านเราให้ก้าวไกลไปในระดับนานาชาติได้แน่นอนค่ะ ^^